Jak registrovat doménu .cz

Nejprve zvolte doménové jméno, které chcete registrovat. Doménové jméno může obsahovat pouze písmena (a-z), čísla (0-9) a pomlčku (-), která nesmí být ani na začátku ani na konci jména. Délka doménového jména nesmí přesáhnout 63 znaků. Poté ověřte, zda je Vámi zvolené doménové jméno volné, ve službě WHOIS - vyhledávání v registru.

Jestliže je doménové jméno volné, pokračujte následujícím postupem; pokud není, ale domníváte se, že na něj máte právní nárok, pokračujte na stránku s popisem Řešení doménových sporů.

Pozn.:
Provedení postupu registrace se může v systémech jednotlivých registrátorů lišit a nemusí plně odpovídat pořadí, ve kterém jsou kroky uvedeny. Pro pomoc vždy konzultujte nápovědu k systému příslušného registrátora.

1. Výběr registrátora

V systému registrace doménových jmen není možné registrovat doménu přímo u sdružení CZ.NIC, nýbrž je nutné vybrat si tzv. registrátora. To je firma, která má přístup do registru a spravuje pro uživatele jejich doménová jména. Jednotliví registrátoři se liší ve službách, které svým zákazníkům nabízejí, i v ceně za registraci domén. Svého registrátora vyberte ze seznamu registrátorů, odkud se dostanete přímo do jejich registračních systémů.

2. Registrace kontaktu(ů)

Pro registraci domény je potřeba nejprve zaregistrovat tzv. kontakt, který obsahuje údaje o osobě, která bude uvedena v registru společně s doménou jako její držitel, administrativní kontakt nebo technický kontakt. Jednotlivé role těchto osob se liší takto:

  • držitel domény má právo libovolně manipulovat s doménovým jménem
  • administrativní kontakt může měnit veškeré údaje u doménového jména, ale nemůže změnit držitele domény
  • technický kontakt může měnit technické nastavení domény

Pro všechny role může být použita jediná osoba nebo je možné registrovat a přiřadit doméně do těchto rolí až 10 osob (s výjimkou držitele domény, který může být pouze jeden). U této osoby či osob se pak vyplňuje její jméno, organizace (pokud chcete, aby byla držitelem právnická osoba), adresa, e-mail a další kontaktní informace. Zvláštní pozornost věnujte e-mailu, protože na něj jsou z registru zasílány důležité informace, týkající se doménových jmen, která má osoba registrována, jako jsou např. upozornění na blížící se expiraci, vyřazení domény ze zóny, výsledky technických testů apod. Tyto kontaktní údaje pak také později aktualizujte při každé změně, abyste se vyvarovali problémů, které při manipulaci s doménou mohou nastat v důsledku neaktuálních údajů.

3. Registrace sady jmenných serverů

Technické údaje domény jsou uvedeny v tzv. sadě jmenných serverů, která obsahuje jmenné servery (případně jejich IP adresy), kam bude doménové jméno delegováno, a technický kontakt k doméně. Při registraci uveďte jména příslušných jmenných serverů, jejich IP adresy (tzv. GLUE) v případě, že jména budou v registrované doméně, a přiřaďte jednu nebo více osob, které jste vytvořili v předchozím kroku nebo dříve, do role technických kontaktů.

4. Registrace domény

Čtvrtým a posledním krokem je samotná registrace domény. Ke zvolenému doménovému jménu přiřaďte osobu či osoby, které jste vytvořili v bodě 2 (či při dřívějších registracích), do role držitele, a pokud chcete, případně do rolí administrativních kontaktů a dokončete registraci.

Registraci domény můžete ověřit opět ve službě WHOIS - vyhledávání v registru.